Publish date: 31-08-2017 13:49:55 | Contact Name: Dr.Ahmed | Location: South Africa | 12 times displayed |

I am an international traditional experienced herbal healer. I am located in Durban and have helped many people change their lives. I help people solve all their failed problems and many people I work or have worked for testify for that. I help people with:1. Rashes and swollen bodies 1. Lizilonda No Kuvuvuka Umzimba
2. Penis Enlargement 2. Uma umamabhadi
3. Bring back your lover 3. Ukususa ujungazwane nawo wonke umuntu
4. Removal of misunderstanding with anybody 4. Sibuyisa isithandwa sakho
5. Demand debts 5. Uma unezikoleti
6. Tuberculosis 6. Uma unesifo sofuba
7. Love portion 7. Uma ufuna ukuhena abathengi
8. Customer attraction 8. Isifo soshukela
9. Barren Women /Men 9. Isifo sehigh blood pressure
10. To stop smoking and drugs 10. Uma ufuna ukunyuswa emsebezini
11. Promotion at Work 11. Ukuouyisa into zakho ezalahleka
12. To recover stolen property 12. Siyenza ukuthi ube nesithunzi
13. To be liked at Work 13. Isifo so rhudo
14. Misfortunes 14. Abo mama abanga belethi
15. Insanity 15. I asthma
16. Gonorrhea 16. Isifo sokuthululula
17. Skin problem / Rashes 17. Uma unenkinga yokukhulelwa
18. Women with pregnancy problem 18. Ubudoda obungasebenzi kahle
19. Business boosting 19. Iso le
20. Lack of strength 20. Amabhadi
21. To play games, horse and casino 21. Unkphelelwa amandla omzimba
22. Make your wife or husband yours forever 22. Isifo semdlavuza
23. Pass interviews
24. Discharge and bad smell


Call’WhatsApp Dr.Ahmed on +27780510445, email:africanherbs12@gmail.comContact Dr.Ahmed: Money spells that Work +27780510445 spiritual healer in Durban, Ireland, Finland, Hungary, Qatar, Denmark, Portugal

Phone: 0780510445
Your name * :

Email * :

Message * :
How much is 52 + 1?
 
 
Remember email with links to edit and deactivate